Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 13 • No 2 • 2002
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 65 - 72] - Article In Turkish
SELF LOCKING REVISION STEM (WAGNER STEM) KULLANILARAK UYGULANAN REVİZYON TOTAL KALÇA ARTROPLASTİLERİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI
EARLY RESULTS OF REVISION TOTAL HIP REPLACEMENTS THAT USED SELF LOCKING REVISION STEM (WAGNER STEM)

Abdullah Yalçın TABAK, Ali BİÇİMOĞLU, Levent ÇELEBİ, Hasan Hilmi MURATLI, Mehmet Fırat YAĞMURLU, Cem Nuri AKTEKİN
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
[s. 73 - 77] - Article In Turkish
SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMUNDA CERRAHİ TEDAVİ
THE RESULTS OF ANTERIOR ACROMIOPLASTY FOR THE TREATMENT OF THE IMPINGEMENT SYNDROME IN THE SHOULDER.

Avni DAYICAN, Cenk ÖZTÜRK, Süleyman PORTAKAL, Güray ÖZKAN, Asım CILIZ, Bülent ÖZKURT
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
[s. 78 - 84] - Article In Turkish
YAŞLI HASTALARDA DEPLASE PARÇALI EKLEM İÇİ PROKSİMAL HUMERUS KIRIKLARINDA PRİMER HEMİARTROPLASTİ UYGULAMALARIMIZIN ERKEN SONUÇLARI
EARLY RESULTS OF PRIMARY HEMIARTHROPLASTY FOR THE INTRAARTICULAR DISPLACED PROXIMAL HUMERAL FRACTURES IN THE ELDERLY PATIENTS

Osman RODOP, Ahmet KIRAL, İbrahim AKMAZ, M Ömer ARPACIOĞLU, Selim ŞANEL, Haluk KAPLAN
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi, İstanbul
[s. 85 - 89] - Article In Turkish
SEREBRAL PARALİZİLİ ÇOCUKLARDA İNHİBİTÖR ORTEZ UYGULAMASININ PLANTAR FLEKSÖR SPASTİSİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
AN INVESTIGATION OF THE EFFECT OF INHIBITORY ORTHOSES APPLICATION ON SPASTIC PLANTAR FLEXORS IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY

Ayşe LİVANELİOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
[s. 90 - 93] - Article In Turkish
HALLUKS VALGUS TEDAVİSİNDE KULLANILAN FARKLI KONSERVATİF YÖNTEMLERİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF DIFFERENT CONSERVATIVE TREATMENT APPROACHES IN PATIENTS WITH HALLUX VALGUS

Nilgün BEK, Banu KÜRKLÜ
Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Ortez ve Biomekanik Ünitesi
[s. 94 - 98] - Article In Turkish
FARELERDE OLUŞTURULAN OSTEOMYELİT MODELLERİNDE YABANCI CİSİM UYGULANMASININ LOKAL VE SİSTEMİK İNFEKSİYON BULGULARI ÜZERİNE ETKİLERİ
THE EFFECT OF THE APPLICATION OF FOREIGN BODY ON LOCAL AND SYSTEMIC FINDINGS OF EXPERIMENTAL OSTEOMYELITIS IN MICE

Volkan ÖZTUNA1, Gülden ERSÖZ2, Banu COŞKUN3, Ali KAYA2, Mehmet ÇOLAK1, Fehmi KUYURTAR1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
[s. 99 - 104]
POROUS BIOCERAMIC PRODUCTION USING HUMAN TEETH
İNSAN DİŞİ KULLANILARAK GÖZENEKLİ BİYOSERAMİK ÜRETİMİ

Faik Nüzhet OKTAR1, Gültekin GÖLLER2, Nurettin HEYBELİ3, Remzi VAROL4
1Marmara Üniversitesi, Teknik Bilimler Yüksekokulu, Biyomedikal Programı, İstanbul

2İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Malzeme Anabilim Dalı, İstanbul

3Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Isparta

4Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Isparta
[s. 105 - 107] - Article In Turkish
ÖN ÇAPRAZ BAĞ YERLEŞİMLİ BASİT KİST, OLGU SUNUMU
CYST OF ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT

Mehmet Rüştü MİDİLLİOĞLU, Şahin TUĞRUL
TC Ziraat Bankası Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji
[s. 108 - 110] - Article In Turkish
DİZ EKLEMİ İÇİ PİRİNÇ CİSİMCİKLERİ (RICE BODIES) (OLGU SUNUMU)
RICE BODIES IN KNEE JOINT: A CASE REPORT

İbrahim TUNCAY1, Nihat TOSUN1, Serdar UĞRAŞ2, Ömer İNCE1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Van

2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ve Patoloji Anabilim Dalı, Van
[s. 111 - 113] - Article In Turkish
TİBİA STRES KIRIĞI (OLGU SUNUMU)
TIBIAL STRESS FRACTURE (CASE REPORT)

Lokman KARAKURT, Erhan YILMAZ, B Önder GÜL, Erhan SERİN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
[s. 114 - 129] - Article In Turkish
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE ORTOPEDİK GİRİŞİMLERDE OTOGREFTLERİN YERİNE KULLANILAN MATERYALLERE TOPLU BAKIŞ


Emre TOMIN1, Burak BEKSAÇ2, Joseph M LANE1
1Hospital for Special Surgery, New York

2SSK Göztepe Eğitim Hastanesi, İstanbul

4Please let us know about broken link.