Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 13 • No 1 • 2002
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 1 - 4] - Article In Turkish
YAŞLILARIN İNTRAKAPSÜLER KALÇA KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE İKİ TİP ENDOPROTEZİN SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF THE TWO TYPES OF ENDOPROSTHESIS IN THE TREATMENT OF INTRACAPSULAR HIP FRACTURES IN ELDERLY PATIENTS

A Şükrü SOLAK1, Temel OĞUZ1, Bülent BEKTAŞER1, Cem ADABAĞ2
1Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travma Hastanesi, 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

2Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmtoloji Kliniği
[s. 5 - 9] - Article In Turkish
KARPAL TÜNEL SENDROMUNUN CERRAHİ TEDAVİSİNDE UYGULANAN ALTERNATİF METODLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF THE ALTERNATIVE METHODS USED IN THE SURGICAL TREATMENT OF CARPAL TUNNEL SYNDROME

Cihangir TETİK, Bülent EROL
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
[s. 10 - 14] - Article In Turkish
KARPAL TÜNEL SENDROMLU HASTALARDA, UYKUDAN UYANDIRMA İLE PHALEN TESTİ VE TİNEL BELİRTİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF AWAKENING FROM SLEEP WITH PHALEN TEST AND TINEL’S SIGN IN PATIENTS WITH CARPAL TUNNEL SYNDROME

Mustafa YILMAZ1, Günhan KARAKURUM2, Zeliha AKILLI1, Nihal GÖKALP1
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Gaziantep

2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı, Gaziantep.
[s. 15 - 22] - Article In Turkish
KİENBÖCK HASTALIĞINDA RADİAL KISALTMANIN YERİ
RADIAL SHORTENING IN KIENBÖCK DISEASE

Taşkın ALTAY1, Murat BAŞ2, Levent KARAPINAR1, Hasan ÖZTÜRK1, Mehmet Rıfkı US1
1Sosyal Sigortalar Kurumu Tepecik Eğitim Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

2Sosyal Sigortalar Kurumu Nazilli Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
[s. 23 - 26] - Article In Turkish
EVRE II ROTATOR MANŞET YARALANMALARININ TEDAVİSİNDE PİROKSİKAM FONOFOREZ UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ
THE EFFECTIVENESS OF PIROXICAM PHONOPHORESIS FOR TREATMENT OF STAGE II ROTATOR CUFF INJURIES

Arzu GENÇ, Ayşe ÖZCAN, Nihal GELECEK
Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
[s. 27 - 33] - Article In Turkish
OMUZ SIKIŞMA SENDROMUNUN KONSERVATİF TEDAVİSİNDE MANİPULATİF YÖNTEMLERİN ETKİSİ
THE EFFECT OF MANUAL THERAPY IN THE CONSERVATIVE MANAGEMENT OF IMPINGEMENT SYNDROME IN SHOULDER

Gül BALTACI, Ayşenur BEŞLER, Volga BAYRAKÇITUNAY, Nevin ERGUN
Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Spor Fizyoterapisi Ünitesi
[s. 34 - 40]
USAGE OF AMNIOTIC MEMBRANE FOLLOWING FLEXOR TENDON REPAIR: AN EXPERIMENTAL STUDY IN CHICKENS
FLEKSÖR TENDON KESİLERİNDE AMNİOTİK ZARIN KULLANIMI: TAVUKLARDA DENEYSEL MODEL

Fahir DEMİRKAN1, Nagehan ÇOLAKOĞLU2, Özkan HEREK3, Gürkan ERKULA1
1Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizli

2Patoloji Anabilim Dalı Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizli

3Pediatrik Cerrahi Anabilim Dalı Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizli
[s. 41 - 44]
FRACTURE OF THE MEDIAL THIRD OF THE CLAVICLE AND DISLOCATION OF THE ACROMIOCLAVICULAR JOINT
MEDİAL KLAVİKULA KIRIĞI VE AKROMİYOKLAVİKULAR EKLEM ÇIKIĞI

Sercan AKPINAR1, Murat A HERSEKLİ1, Hüseyin DEMİRÖRS1, Reha N TANDOĞAN2
1Department of Orthopaedics and Traumatology Başkent University School of Medicine Adana Medical Center, Adana, Turkey

2Department of Orthopaedics and Traumatology, Başkent University School of Medicine Ankara Hospital, Ankara, Turkey
[s. 45 - 48] - Article In Turkish
OLGU SUNUMU: DİZDE LİPOMA ARBORESENS
CASE REPORT: LIPOMA ARBORESCENS OF THE KNEE

Gürkan EGE, Haluk AKMAN
İstanbul International Hospital Radyoloji Bölümü
[s. 49 - 56]
THE COEXISTENCE OF GIANT CELL TUMOR, PARAARTICULAR OSTEOCHONDROMA AND IDIOPATHIC THROMBOCYTOPENIC PURPURA (ITP) IN ONE PATIENT: A CASE REPORT
DEV HÜCRELİ TÜMÖR, PARAARTİKÜLER OSTEOKONEDROMA VE İDİOPATİK TROMBSİTOPENİK PURPURANIN (ITP) BİRLİKTE GÖRÜLMESİ: OLGU SUNUMU

Nurettin HEYBELİ1, Müjdat ÖK2, Fahri ERDOĞAN2, Muharrem BABACAN2
1Department of Orthopaedics and Traumatology School of Medicine Süleyman Demirel University Isparta Turkey

2Department of Orthopaedics and Traumatology Cerrahpaşa School of Medicine İstanbul University İstanbul Turkey
[s. 57 - 60]
RECURRENT INTERPHALANGIAL DISLOCATION OF THE GREAT TOE (A CASE REPORT)
AYAK 1. PARMAK İNTERFALANGİAL EKLEM TEKRARLAYAN ÇIKIĞI (OLGU SUNUMU)

Lokman KARAKURT, Erhan YILMAZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
[s. 61 - 63] - Article In Turkish
EKSTROFİ VEZIKADA ORTOPEDİK YAKLAŞIM
ORTHOPAEDIC APPROACH TO BLADDER EXSTROPHY

Utku KANDEMİR, Muharrem YAZICI
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

4Please let us know about broken link.