Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 12 • No 2 • 2001
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 107 - 114] - Article In Turkish
YAŞLI HASTALARIN ANSTABİL İNTERTROKANTERİK KALÇA KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE LEİNBACH PROTEZLE PRİMER HEMİARTROPLASTİ
PRIMARY HEMIARTHROPLASTY WITH LEINBACH PROSTHESIS IN THE TREATMENT OF UNSTABLE INTERTROCHANTERIC HIP FRACTURES IN ELDERLY PATIENTS

Osman RODOP, Haluk KAPLAN, Ahmet KIRAL, İbrahim AKMAZ, Mesih KUŞKUCU, Ömer ARPACIOĞLU
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi, İstanbul
[s. 115 - 119] - Article In Turkish
TÜRK TOPLUMUNDA ÇOCUK VE ERİŞKİNLERİN NORMAL KALÇALARINDA MERKEZ-KENAR AÇISI (CE AÇISI) DEĞERLERİ
CENTER-EDGE ANGLE VALUES IN NORMAL HIPS OF CHILDREN AND ADULTS IN TURKISH POPULATION

Abdurrahman ÖZÇELİK, Hakan ÖMEROĞLU, Ulukan İNAN, Sinan SEBER
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Eskişehir
[s. 120 - 124] - Article In Turkish
GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ RADYOLOJİK İZLEMİNDE ASETABULUM VE PROKSİMAL FEMURUN DEĞERLENDİRİLMESİ ASETABULUM AÇISI VE TROKANTER-BAŞ İLİŞKİSİ DEĞERLENDİRMESİNİN GÜVENİRLİĞİ
EVALUATION OF ACETABULUM AND PROXIMAL FEMUR IN THE RADIOLOGICAL EVALUATION OF DEVELOPMENTAL DYSPLASIA OF THE HIP; RELIABILITY OF THE "ACETABULAR ANGLE" AND "TROCHANTERHEAD RELATIONSHIP ASSESSMENT"

Hakan ÖMEROĞLU1, Haluk AĞUŞ2, Ali BİÇİMOĞLU3, Yücel TÜMER4
1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir

3Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

4Ortopedi ve Travmatoloji Tedavi Merkezi, Ankara
[s. 125 - 130] - Article In Turkish
SALTER INNOMINATE OSTEOTOMİSİ İLE TEDAVİ EDİLEN GELİŞİMSEL KALÇA ÇIKIKLI HASTALARDA REDİSLOKASYON VE RESUBLUKSASYONUN NEDENLERİ
CAUSES OF REDISLOCATION AND RESUBLUXATION IN DEVELOPMENTALLY DISLOCATED HIPS TREATED BY THE SALTER’S INNOMINATE OSTEOTOMY

Davut KESKİN, Naci EZİRMİK, Orhan KARSAN, Hakan ÇELİK
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
[s. 131 - 138] - Article In Turkish
ASETABULER DİSPLAZİDE UYGULADIĞIMIZ CHİARİ OSTEOTOMİSİNİN ORTA DÖNEM SONUÇLARI
MIDTERM RESULTS OF CHIARI OSTEOTOMIES IN ACETABULAR DISPLASIA

Akın KAPUBAĞLI1, Güvenir OKCU2, Cumhur Özdemir ÜREMEN3, Ahmet ÖZLEN1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

2Celal Bayar Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

3İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi 1. Ortopedi Kliniği
[s. 139 - 143] - Article In Turkish
15.000 YENİDOĞANIN ORTOPEDİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF RESULTS OF AN ORTHOPAEDIC SCREENING PROGRAM OF 15.000 NEWBORNS

Levent KARAPINAR, Hasan ÖZTÜRK, Fatih SÜRENKÖK, Mehmet Rıfkı US
Tepecik Eğitim Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
[s. 144 - 148] - Article In Turkish
YAŞLI HASTALARIN DİSTAL RADİUS KIRIKLARININ CERRAHİ OLMAYAN YÖNTEMLE TEDAVİSİ SONRASI GÖRÜLEN KOMPLİKASYONLAR
COMPLICATIONS FOLLOWING NONOPERATIVE TREATMENT OF DISTAL RADIUS FRACTURES IN ELDERLY PATIENTS

Eftal GÜDEMEZ1, Fatih EKŞİOĞLU1, Gürhan ÖZCAN2, Behçet SEPİCİ2
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

2Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
[s. 149 - 153]
THE DIAGNOSTIC ROLE OF BONE SCAN IN PATIENTS WITH TRIANGULAR FIBROCARTILAGE COMPLEX LESIONS
TRİANGULER FİBROKARTİLAG KOMPLEKS YIRTIKLARDA KEMİK SİNTİGROFİSİNİN TANISAL ROLÜ

Aysun ÖZDEMİR1, Hakan ÖZDEMİR2, Fırat GÜNGÖR3, A Turan AYDIN2
1Antalya Devlet Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü

2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya

3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı
[s. 154 - 160] - Article In Turkish
TİBİA PLATO KIRIKLARINDA CERRAHİ VE KONSERVATİF TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF SURGICAL AND CONCERVATIVE TREATMENT RESULTS OF TIBIAL PLATEAU FRACTURES

Mehmet KIŞ, Mehmet TÜKENMEZ, Sıtkı PERÇİN
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
[s. 161 - 168] - Article In Turkish
DİSPLASE İNTRA?ARTİKÜLER KALKANEUS KIRIKLARI CERRAHİ TEDAVİSİNİN ERKEN VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI
EARLY AND MID-TERM RESULTS OF SURGICALLY TREATED INTRA-ARTICULAR CALCANEAL FRACTURES

Hakan KINIK, Yusuf YILDIZ, Ertan MERGEN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal
[s. 169 - 177] - Article In Turkish
İNTRAARTİKÜLER ÇOK PARÇALI KALKANEUS KIRIKLARINDA SUBTALAR EKLEMİN PRİMER İNSİTU ARTRODEZİ
PRIMARY SUBTALAR ARTHRODEZIS IN COMMINUTED INTRAARTICULAR CALCANCEL FRACTURES

Hasan Hilmi MURATLI1, Fırat YAĞMURLU1, Uğur GÜNEL2, Ali BİÇİMOĞLU1, Yalçın TABAK1
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
[s. 178 - 182] - Article In Turkish
AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRİKS REZEKSİYONU İLE TEDAVİSİ
TREATMENT OF INGROWN TOENAIL WITH SEGMENTAL MATRIX RESECTION

Özcan PEHLİVAN1, Erkal BİLGİÇ2
1Gölcük Deniz Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

2Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
[s. 183 - 185] - Article In Turkish
MEDİAN SİNİRİN OLUŞUM VARYASYONLARININ İNCELENMESİ
FORMATION VARIATIONS OF MEDIAN NERVE

Şevki KABAK1, Nihat EKİNCİ2, Mehmet HALICI1, Sinan KARAOĞLU1, Erdoğan UNUR3, Harun ÜLGER3
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dal

3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
[s. 186 - 193] - Article In Turkish
TOTAL KALÇA PROTEZİ FEMORAL KOMPONENT YERLEŞİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM OLAN PLAKLI KALÇA PROTEZİ UYGULAMALARINDA REHABİLİTASYON
REHABILITATION OF THRUST PLATE PROSTHESIS WHICH IS A NEW APPROACH OF THE FEMORAL COMPONENT OF TOTAL HIP ARTHROPLASTY

Bayram ÜNVER1, Vasfi KARATOSUN2, İzge GÜNAL2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
[s. 194 - 198]
BALANCE TRAINING IN AMPUTEES: COMPARISON OF THE OUTCOME OF TWO REHABILITATION APPROACHES
AMPUTELERDE DENGE EĞİTİMİ: İKİ REHABİLİTASYON YAKLAŞIMININ KARŞILAŞTIRILMASI

Fatih ERBAHÇECİ1, Kezban YİĞİTER1, Gül ŞENER1, Kılıçhan BAYAR2, Özlem ÜLGER2
1Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksekokulu

2Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
[s. 199 - 202]
BILATERAL PATHOLOGIC FEMORAL NECK FRACTURE AS A CONSEQUENCE OF RENAL OSTEODYSTROPHY: REPORT OF TWO CASES AND REVIEW OF THE LITERATURE
RENAL OSTEDİSTROFİYE BAĞLI BİLATERAL PATOLOJİK FEMUR BOYNU KIRIĞI: 2 OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Tunç Cevat ÖĞÜN, Recep MEMİK, Mustafa YEL, Abdullah ŞARLAK
Selçuk University Faculty of Medicine, Department of Orthopedics and Traumatology, Konya
[s. 203 - 204] - Article In Turkish
İNTRAUTERİN FETAL FEMUR FRAKTÜRÜ (OLGU SUNUMU)
INTRAUTERINE FETAL FEMORAL FRACTURE (CASE REPORT)

Hüseyin ARSLAN
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
[s. 205 - 208] - Article In Turkish
KONSTRİKSİYON BANT SENDROMU (OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ)
CONSTRICTION BAND SYNDROME (CASE REPORT AND REVIEW OF LITERATURE)

Mustafa ÜRGÜDEN1, Hakan ÖZDEMİR1, Cem BONEVAL2, F Feyyaz AKYILDIZ1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya

2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
[s. 209 - 214] - Article In Turkish
NÖROPATİK AYAK BİLEĞİNDE ARTROSKOPİK ARTRODEZ (OLGU SUNUMU)
ARTHROSCOPIC ANKLE ARTHRODESIS IN A NEUROPATHIC ANKLE

N Reha TANDOĞAN, Alper KAYA, Hüseyin Demirörs, Cengiz TUNCAY, Murat HERSEKLİ, Sercan AKPINAR
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Adana
[s. 215 - 217] - Article In Turkish
YAKASIZ, PARLAK, KAMA TİPİ FEMORAL KOMPONENTLERDE DİSTAL ORTALAYICILARIN YETERLİLİĞİ
EFFICIENCY OF DISTAL CENTRALIZERS IN COLLARLESS, POLISHED, TAPPERED FEMORAL COMPONENTS

Nadir ŞENER1, İ Remzi TÖZÜN2, Fatih DİKİCİ2
1SSK Göztepe Eğitim Hastanesi, 2. Ortopedi Kliniği

2İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
[s. 218 - 219]
A NEW FORCEPS FOR BENDING KIRSCHNER WIRES: TECHNICAL NOTE
KİRSCHNER TELİNİ EĞMEK İÇİN YENİ BİR FORSEPS

Burak TUNA
Ortopedi ve Travmatoloji Servisi, Çarşamba Devlet Hastanesi, Çarşamba-Samsun

4Please let us know about broken link.