Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 11 • No 2 • 2000
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 117 - 123]
Early Results Of Bipolar Leinbach Hemiarthroplasty For The Treatment Of Unstable Intertrochanteric Fractures In The Elderly Patients


Osman RODOP, Ahmet KIRAL, Haluk KAPLAN, Ibrahim AKMAZ, Mesih KUSKUCU, M Omer ARPACIOGLU
[s. 124 - 130] - Article In Turkish
KONJENİTAL DİZ SUBLUKSASYON DEFORMİTESİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL KNEE SUBLUXATION DEFORMITY

Sualp TURAN, Mehmet ÖZAL, Fuad ÖKEN
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
[s. 131 - 136] - Article In Turkish
1000 DİZ ARTROSKOPİSİ İLE TESPİT EDİLEN DİZ PROBLEMLERİNİN ANALİZİ
ARTHROSCOPICAL ANALYSIS OF ONE THOUSAND KNEES

Mustafa YEL, Recep MEMİK, Mehmet ARAZİ, Abdurrahman KUTLU
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Konya
[s. 137 - 141] - Article In Turkish
DİZ EKLEMİNDEKİ OSTEOKONDRİTİS DİSSEKANSIN ARTROSKOPİK TEDAVİSİ
ARTHROSCOPIC TREATMENT OF OSTEOCHONDRITIS DISSECANS IN THE KNEE JOINT

Mustafa YEL, Recep MEMİK, Mehmet ARAZİ, A Ulvi ÜZÜMCÜ
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Konya
[s. 142 - 145] - Article In Turkish
GENÇ HASTA GRUBUNDA AYAK BİLEĞİ BURKULMALARINDAN SONRA KONSERVATİF TEDAVİYE YANIT VERMEYEN OLGULARDA ARTROSKOPİK CERRAHİ SONUÇLARIMIZ
ARTHROSCOPIC SURGERY AND ITS RESULTS IN CASES THAT DO NOT RESPOND TO CONSERVATIVE TREATMENT AFTER ANKLE SPRAIN IN YOUNG PATIENTS

Servet TUNAY, Cemil YILDIZ, İbrahim YANMIŞ, Mahmut KÖMÜRCÜ, A Sabri ATEŞALP, Ethem GÜR
GATA Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
[s. 146 - 150]
RADIOGRAPHICAL ANALYSIS OF THE LUMBAR SPINE IN THE SAGITTAL PLAN
LOMBER OMURGANIN SAGİTTAL PLANDA RADYOLOJİK ANALİZİ

Güvenir OKCU1, Hüseyin YERCAN1, İlginç YORULMAZ2, Serkan ERKAN1, Uğur ÖZİÇ1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Manisa

2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Manisa
[s. 151 - 155] - Article In Turkish
GELİŞİMSEL KALÇA ÇIKIKLI ÇOCUKLARDA SALTER INNOMINATE OSTEOTOMİSİ’NİN ASETABULAR DEFORMASYONU DÜZELTİCİ ETKİSİ
THE CORRECTIVE EFFECT OF SALTER’S INNOMINATE OSTEOTOMY ON ACETABULAR DEFORMATION IN DEVELOPMENTAL HIP DISLOCATION

Davut KESKİN, Naci EZİRMİK, Orhan KARSAN, Selahattin DEMİRCİOĞLU
Atatürk Üniversitesi Tıp Fak Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
[s. 156 - 161] - Article In Turkish
GELİŞİMSEL KALÇA ÇIKIĞININ CERRAHİ TEDAVİSİNDE SALTER PELVİK OSTEOTOMİSİNİN SONUÇLARI
RESULTS OF THE SALTER PELVIC OSTEOTOMY IN THE SURGICAL TREATMENT OF DEVELOPMENTAL DYSPLASIA OF THE HIP

Ahmet KAPUKAYA, Mehmet SUBAŞI, Serdar NECMİOĞLU, Turgut KIRKGÖZ
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
[s. 162 - 168] - Article In Turkish
AÇIK REDÜKSİYON VE SALTER İNNOMİNATE OSTEOTOMİSİ UYGULANAN GELİŞİMSEL KALÇA ÇIKIKLI OLGULARDA GÖRÜLEN KOMPLİKASYONLAR
THE COMPLICATIONS OF OPEN REDUCTION AND SALTER INNOMINATE OSTEOTOMY IN THE TREATMENT OF DEVELOPMENTAL DISLOCATION OF THE HIP

Yılmaz TOMAK1, Nevzat DABAK1, Köksal TİLKİ2, Birol GÜLMAN1, T Nedim KARAİSMAİLOĞLU1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

2Sağlık Bakanlığı Ünye Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
[s. 169 - 172] - Article In Turkish
KEMİK TÜMÖRLERİNDE KAPALI BİYOPSİ UYGULAMASI SONUÇLARIMIZ
CLOSE BIOPSY APPLICATIONS AND RESULTS IN BONE TUMORS

Servet TUNAY, Mahmut KÖMÜRCÜ, Kaan ERLER, Cemil YILDIZ, Sabri ATEŞALP, Mustafa BAŞBOZKURT
GATA Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
[s. 173 - 178] - Article In Turkish
ÇOCUK SUPRAKONDİLER DEPLASE HUMERUS KIRIKLARINDA AÇIK REDÜKSİYON İNTERNAL FİKSASYON YÖNTEMİ İLE KAPALI REDÜKSİYON PERKÜTAN ÇİVİLEME YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISION OF CLOSED REDUCTIONPERCUTANEOUS PINNING PROCEDURE WITH OPEN REDUCTION-INTERNAL FIXATION IN THE SURGICAL TREATMENT OF CHILDREN?S DISPLACED SUPRACONDYLAR FRACTURES OF HUMERUS

Fatih EKŞİOĞLU1, Eftal GÜDEMEZ2, Behçet SEPİCİ2
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

2Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
[s. 179 - 183] - Article In Turkish
KIRIK İYİLEŞMESİ ÜZERİNE KALSİTONİN HORMONUNUN ETKİSİ
EFFECTS OF THE CALCITONIN HORMONE ON FRACTURE HEALING

Ercan ÇETİNUS1, Metin AKGÜMÜŞ2, İlhan CEVER3, Ö Faruk ATAY4, Sevgi BAKARİŞ5
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

2SB Adapazarı Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

3SB Haseki Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

4SB Haseki Hastanesi Patoloji Kliniği

5Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
[s. 184 - 187] - Article In Turkish
BACAKTA, EGZERSİZ SONRASI GELİŞMİŞ AKUT KOMPARTMAN SENDROMU (OLGU SUNUMU)
ACUTE COMPARTMENT SYNDROME OF THE LEG FOLLOWING SPORT ACTIVITY

Yalçın ADEMOĞLU, Murat KAYALAR, İbrahim KAPLAN, Emin BAL
[s. 188 - 192] - Article In Turkish
GÜDÜK DİSTALİNDEN YÜK TAŞIYAN PROTEZ KULLANAN AYAK BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYONU (OLGU SUNUMU)
ANKLE DISARTICULATION WITH PROSTHESIS CARRYING THE WEIGHT FROM STUMP END

Evren ERDEM, Mahmut KÖMÜRCÜ, Cemil YILDIZ, A Sabri ATEŞALP
GATA Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
[s. 193 - 194]
A MODIFIED TECHNIQUE FOR CLOSED REDUCTION OF MODULAR HIP PROSTHESIS DISLOCATION: BASSI’S METHOD
MODÜLER KALÇA PROTEZİ ÇIKIKLARINDA MODİFİYE KAPALI REDÜKSİYON TEKNİĞİ: BASSİ YÖNTEMİ

Jiwan Lal BASSI1, Harpal Singh SELHI2
1Department of Orthopaedic Surgery, Dayanand Medical College & Hospital, Punjab, India

2Senior Resident Department of Orthopaedic Surgery, Dayanand Medical College & Hospital, Punjab, India
[s. 195 - 205]
DECISION MAKING IN HALLUX VALGUS SURGERY
HALLUKS VALGUS CERRAHİSİNDE KARAR VERME

Nikolaus WULKER
From the Orthopaedic Department, Hannover Medical School, Hannover, Germany

4Please let us know about broken link.