Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 29 • No 3 • 2018: 193-197
« Go Back
Triple nonunion after steel-like triple pelvic osteotomy
Steel benzeri üçlü pelvik osteotomi sonrası üçlü kaynamama

Özal Özcan, Murat Yeşil, Recep Altınel
Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey

Triple pelvic osteotomy (TPO) is a widely known and accepted procedure carried out to treat acetabular dysplasia in adults. According to this technique, osteotomies are performed through the ischium, ilium and pubis in order to mobilize the whole acetabulum. In this article, we report a 30-year-old female patient who was admitted to our outpatient clinic with a complaint of intense pain after standing or walking. Patient had undergone Steel-like TPO for acetabular dysplasia approximately nine months before. After physical and radiological evaluation, patient was diagnosed with triple nonunion. Patient was successfully treated with debridement and grafting at iliac nonunion site followed by refixation with reconstruction plate and screws. A review of the literature did not detect any published studies or case reports regarding symptomatic triple nonunion after TPO using Steel-like method.

Key words: Complication; nonunion; osteotomy; pelvic; pseudoarthrosis; triple.

Üçlü pelvik osteotomi (ÜPO) erişkinlerde asetabüler displazisini tedavi etmek için gerçekleştirilen, bilinen ve kabul edilmiş bir işlemdir. Bu tekniğe göre, tüm asetabulumun mobilize edilmesi için osteotomiler iskium, ilium ve pubisten yapılır. Bu yazıda, ayakta durma veya yürüme sonrası şiddetli ağrı yakınması ile polikliniğimize başvuran 30 yaşında bir kadın hasta bildirildi. Hasta yaklaşık dokuz ay önce asetabüler displazi nedeniyle Steel benzeri ÜPO geçirmişti. Fiziksel ve radyolojik değerlendirme sonrasında, hastaya üçlü kaynamama tanısı konuldu. İliumdaki kaynamama bölgesinde debridman ve greftleme sonrası rekonstrüksiyon plağı ve vidalarla yeniden sabitleme yoluyla hasta başarıyla tedavi edildi. Literatür incelemesinde Steel benzeri yöntem kullanılan ÜPO sonrası semptomatik üçlü kaynamama hakkında yayınlanmış çalışma veya olgu sunumu saptanmadı.

Anahtar kelimeler: Komplikasyon; kaynamama; osteotomi; pelvik; psödoartroz; üçlü.

Özcan Ö, Yeşil M, Altınel R. Triple nonunion after steel-like triple pelvic osteotomy. Joint Dis Rel Surg 2018; 29(3):193-197