Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 29 • No 3 • 2018: 189-192
« Go Back
Extracranial location of the osteoma: Patella, case report and literature review
Ekstrakraniyal yerleşimli osteoma: Patella, olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Muhammet Salih Ayas1, Orkun Gül2, Mehmet Emin Dada2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon, Turkey

Osteoma is a benign tumor. Extracranial cases are very rare. Twelve cases have been reported by 10 different authors in the literature. To our knowledge, osteoma was never reported in the patella. In this article, we report a 61-year-old male patient who presented with a painless mass in the patella of his right knee, which appeared almost four years before and showed a progressive enlargement in the past six months. Range of motion (ROM) of the joint was limited. Marginal excision was performed under regional anesthesia and the histopathological evaluation of the lesion confirmed the diagnosis of osteoma. There were no postoperative complications and the ROM of the joint returned to normal. Patient was followed-up for 24 months without any recurrence. This case of peripheral osteoma identified in the patella is an example of an atypical presentation. Patella tumors may affect the extensor mechanism. Therefore, detailed examination should be performed and differential diagnosis should be established carefully.

Key words: Extensor mechanism; extracranial; osteoma; patella; peripheral.

Osteoma iyi huylu bir tümördür. Ekstrakraniyal olgular çok nadirdir. Literatürde 10 farklı yazar tarafından 12 olgu bildirilmiştir. Bildiğimiz kadarıyla, osteoma daha önce hiç patellada bildirilmemiştir. Bu yazıda, yaklaşık dört yıl önce ortaya çıkan ve son altı ay içinde ilerleyici bir genişleme gösteren sağ dizindeki patellada ağrısız bir kitle ile başvuran 61 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Eklem hareket açıklığı (EHA) kısıtlı idi. Bölgesel anestezi altında marjinal eksizyon yapıldı ve lezyonun histopatolojik değerlendirmesi osteoma tanısını doğruladı. Ameliyat sonrası komplikasyon yoktu ve EHA normale döndü. Hasta 24 ay boyunca nüks olmaksızın takip edildi. Patellada tanımlanan bu periferik osteoma olgusu atipik bir sunum örneğidir. Patella tümörleri ekstansör mekanizmayı etkileyebilir. Bu nedenle, ayrıntılı inceleme yapılmalı ve ayırıcı tanı dikkatle konulmalıdır.

Anahtar kelimeler: Ekstansör mekanizma; ekstrakraniyal; osteoma; patella, periferik

Ayas M S, Gül O, Dada M E. Extracranial location of the osteoma: Patella, case report and literature review. Joint Dis Rel Surg 2018; 29(3):189-192