Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 29 • No 2 • 2018: 123-127
« Go Back
Bilateral congenital dislocation of the patella associated with synostosis of proximal tibiofibular and proximal radioulnar joints: A case report
Proksimal tibiofibular ve proksimal radioulnar eklemlerin sinositozunun eşlik ettiği iki taraflı doğuştan patella çıkığı: Olgu Sunumu

Gökhan İlyas, Toygun Kağan Eren, Ahmet Yiğit Kaptan, Coşkun Ulucaköy, Ulunay Kanatlı
Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

Congenital dislocation of the patella is a rare and difficult pathology to treat. We present a case of bilateral congenital dislocation of the patella with synostosis of proximal tibiofibular and proximal radioulnar joints without genu valgum deformity of both knees in a 30-year-old man. To our knowledge, congenital dislocation of the patella associated with synostosis of proximal tibiofibular and proximal radioulnar joints has not been reported in the literature yet.

Key words: Congenital patella dislocation; radioulnar synostosis; tibiofibular synostosis.

Doğuştan patella çıkığı nadir ve tedavi edilmesi zor bir patolojidir. Bu yazıda, 30 yaşında bir erkek hastada her iki dizde, genu valgum deformitesinin eşlik etmediği iki taraflı doğuştan patella çıkığı, proksimal tibiofibular sinositoz ve proksimal radioulnar sinositozun bulunduğu bir olgu sunuldu. Bizim bilgimize göre, proksimal tibiofibular sinositoz ve proksimal radioulnar sinositozun eşlik ettiği doğuştan patella çıkığı henüz literatürde bildirilmemiştir.

Anahtar kelimeler: Doğuştan patella çıkığı; radioulnar sinositoz; tibiofibular sinostoz.

İlyas G, Eren T K, Kaptan A Y, Ulucaköy C, Kanatlı U. Bilateral congenital dislocation of the patella associated with synostosis of proximal tibiofibular and proximal radioulnar joints: A case report. Joint Dis Rel Surg 2018; 29(2):123-127