Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 29 • No 2 • 2018: 65-70
« Go Back
Evaluation of clinical outcomes of cemented vs uncemented knee prostheses covered with titanium plasma spray and hydroxyapatite: A minimum two years follow-up
Titanyum plazma spreyi ve hidroksiapatit ile kaplı çimentolu ve çimentosuz diz protezlerinin klinik sonuçlarının değerlendirilmesi: En az iki yıl takip

Karoly Pap1, Gabor Vasarhelyi2, Tamas Gal3, Gyorgy Nemeth4, Bence Abonyi2, Laszlo Rudolf Hangody2, Gyorgy Mark Hangody2, Laszlo Hangody3
1Department of Orthopedics and Traumatology, Uzsoki Hospital, Budapest, Hungary Department of Traumatology, Semmelweis University, Budapest, Hungary

2Department of Orthopedics and Traumatology, Uzsoki Hospital, Budapest, Hungary

3Department of Orthopedics and Traumatology, Uzsoki Hospital, Budapest, Hungary, Department of Traumatology, Semmelweis University, Budapest, Hungary

4SanatMetal Ltd. Eger, Hungary

Objectives: In this study, we introduce the SanatSwing cementless total knee prosthesis coated with a combination of titanium plasma spray and hydroxyapatite porous coating and compared its early results to the SanatSwing cemented knee prosthesis.
Patients and methods: We compared 278 patients, who underwent total knee replacement between September 2012 and February 2017. A total of 142 patients (Group A; 78 male, 64 female, mean age 69±14) were implanted a cemented SanatSwing and 136 patients (Group B; 83 male, 53 female, mean age 59±10), a cementless SanatSwing knee prosthesis was implanted. Implant position and periprosthetic bone conditions were investigated over time on radiographs after a mean follow-up period of two years. Range of motion, pain level, distance of painless walk, and the ability to climb stairs were evaluated.
Results: Significant improvement was observed in both the cemented and uncemented groups when the preoperative scores were compared to the scores of their final visit, but we did not find any difference in measured scores between the cemented and uncemented group. Complication rates were low and almost similar in both groups without any significant difference.
Conclusion: We used the combination of titanium plasma spray and the hydroxyapatite porous coating technique in cementless prostheses. Our results showed us that the novel SanatSwing cementless total knee prosthesis could be a great alternative to cemented total knee arthroplasty.

Key words: Cementless prosthesis; functional evaluation; hydroxyapatite; knee; titanium plasma spray.

Amaç: Bu çalışmada, titanyum plazma sprey ve hidroksiapatit gözenekli kaplama kombinasyonu ile kaplanmış SanatSwing çimentosuz total diz protezi tanıtıldı ve erken sonuçları SanatSwing çimentolu diz protezi ile karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Eylül 2012 - Şubat 2017 arasında total diz replasmanı yapılan 278 hasta karşılaştırıldı. Toplam 142 hastada (Group A; 78 erkek, 64 kadın; ort. yaş 69±14), çimentolu SanatSwing diz protezi ve 136 hastada (Group B; 83 erkek, 53 kadın; ort. yaş 59±10) çimentosuz SanatSwing diz protezi implante edildi. Ortalama iki yıllık takip süresinden sonra radyografilerde implant pozisyonu ve periprostetik kemik koşulları araştırıldı. Hareket açıklığı, ağrı seviyesi, ağrısız yürüyüş mesafesi ve merdiven çıkma yeteneği değerlendirildi.
Bulgular: Ameliyat öncesi skorlar, son ziyaretlerinin skorları ile karşılaştırıldığında hem çimentolu hem de çimentosuz gruplarda belirgin iyileşme gözlendi, ancak çimentolu ve çimentosuz gruplar arasında ölçülen puanlarda bir fark bulunmadı. Her iki grupta da komplikasyon oranları düşük ve neredeyse benzerdi ve aralarında anlamlı bir fark yoktu.
Sonuç: Titanyum plazma spreyi ile hidroksiapatit gözenekli kaplama tekniğinin kombinasyonunu çimentosuz protezlerde kullandık. Elde ettiğimiz sonuçlar bize, yeni SanatSwing çimentosuz total diz protezi serisinin çimentolu total diz artroplastisine mükemmel bir alternatif olabileceğini gösterdi.

Anahtar kelimeler: Çimentosuz p rotez; f onksiyonel d eğerlendirme; hidroksiapatit; diz; titaniyum plazma spreyi.

Pap K, Vasarhelyi G, Gal T, Nemeth G, Abonyi B, Hangody L R, Hangody G M, Hangody L. Evaluation of clinical outcomes of cemented vs uncemented knee prostheses covered with titanium plasma spray and hydroxyapatite: A minimum two years follow-up. Joint Dis Rel Surg 2018; 29(2):65-70