Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 28 • No 3 • 2017: 202-206
« Go Back
Rafting technique without bone grafting in reverse Hill-Sachs lesions
Ters Hill-Sachs lezyonlarında kemik greftlemesi olmaksızın rafting tekniği

Meriç Çırpar1, Birhan Oktaş1, Bülent Dağlar2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Güven Hospital, Ankara, Turkey

ABSTRACT In this article, we report a case of bilateral posterior shoulder instability, having reverse Hill-Sachs lesions of 25 to 50% of the articular surface on the right side, and of 50% on the left side. The defects were anatomically reconstructed after tuberculum minus osteotomy by elevation of the articular surface and buttressing with raft screws without graft usage. Early rehabilitation with pendulum shoulder exercises was started at third postoperative day. At postoperative sixth week, patient had full range of motion without instability and pain. At postoperative 18th month, the patient had normal physical examination and the constant shoulder score was 86, which was 92.4% of the age- and gender-matched population. Rafting technique without bone grafting may be a treatment alternative with satisfactory clinical results for medium to large sized reverse Hill-Sachs lesions of posterior shoulder instability

Key words: Bone grafting; joint instability; reconstruction; reverse Hill-Sachs lesion; shoulder dislocation.

ÖZ Bu çalışmada, sağ tarafta eklem yüzeyinin %25-50’si ve sol tarafta %50’si kadar ters Hill-Sachs lezyonu olan çift taraflı bir posterior omuz instabilitesi olgusu bildirildi. Defektler tüberkulum minus osteotomisi sonrası eklem yüzeyinin yükseltilmesi ve greft kullanılmadan raft vidaları ile desteklenmesi yoluyla anatomik olarak yeniden yapılandırıldı. Ameliyat sonrası üçüncü günde pandüler omuz egzersizleri ile erken rehabilitasyona başlandı. Ameliyat sonrası altıncı haftada hastanın hareket açıklığı instabilite ve ağrı olmaksızın tam idi. Ameliyat sonrası 18. ayda hastanın fizik muayenesi normal ve constant omuz skoru yaş ve cinsiyet dengi popülasyonun %92.4’ü olacak şekilde 86 idi. Kemik greftlemesi olmaksızın rafting tekniği, posterior omuz instabilitesinde orta ila büyük boyutlu ters Hill-Sachs lezyonlarında tatmin edici klinik sonuçları ile bir tedavi alternatifi oluşturabilir.

Anahtar kelimeler: Kemik greftlemesi; eklem instabilitesi; yeniden yapılandırma; ters Hill-Sachs lezyonu; omuz çıkığı.

Çırpar M, Oktaş B, Dağlar B. Rafting technique without bone grafting in reverse Hill-Sachs lesions. Joint Dis Rel Surg 2017; 28(3):202-206