Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 28 • No 3 • 2017: 171-176
« Go Back
Is the use of headless compression screws appropriate in arthroscopic ankle arthrodesis?
Başsız kompresyon vidası kullanımı artroskopik ayak bileği artrodezinde uygun mudur?

Durmuş Ali Öçgüder1, Ahmet Fırat1, Metin Özdemir2, Osman Tecimel1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Ataturk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2Urofiz Physical Therapy and Rehabilitation Center, Ankara, Turkey

ABSTRACT Objectives: This study aims to evaluate whether the use of headless compression screws is appropriate in arthroscopic ankle arthrodesis.
Patients and methods: Twenty-two feet of 22 patients (12 males, 10 females; mean age 43.7 years; range 21 to 63 years) in whom we applied arthroscopic ankle arthrodesis were examined retrospectively. Mean follow-up duration was 59.3 months (range 36 to 92 months). Coronal and sagittal plane alignment and concomitant pathologies were evaluated on patients’ radiographs. Assessments related to pain and functionality were performed by the American Orthopaedic Foot and Ankle Society (AOFAS) scoring.
Results: Radiographic union was achieved in 21 of the total 22 ankles (95.4%). Mean time to union was 10.3±3.5 weeks (range 6.6 to 13.8 weeks). Mean AOFAS pain score increased from 8.1±10.2 to 35.0±6.3 and functional score increased from 21.3±5.5 to 43.4±3.8 (p<0.001). On coronal plane, preoperative tibiotalar angle of 6.6±5.5° decreased to 2.3±2.1° postoperatively. On sagittal plane, while preoperative tibiotalar angle was 17±4.9°, it was 17±4.5° postoperatively. One patient had subtalar pain and one patient had nonunion postoperatively.
Conclusion: The use of headless compression screws is an appropriate choice in the ankle area owing to their advantages of providing successful fixation whilst not causing screw head irritation or pain.

Key words: Ankle; arthrodesis; headless compression screw.

ÖZ Amaç: Bu çalışmada artroskopik ayak bileği artrodezinde başsız kompresyon vidası kullanımının uygun olup olmadığı değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Artroskopik ayak bileği artrodezi uyguladığımız 22 hastanın (12 erkek; 10 kadın; ort. yaş 43.7 yıl; dağılım 21-63 yıl) 22 ayağı geriye dönük olarak incelendi. Ortalama takip süresi 59.3 ay (dağılım 36-92 ay) idi. Hastaların grafilerinde koronal ve sagittal düzlemdeki dizilim ve eşlik eden patolojiler değerlendirildi. Ağrı ve fonksiyonelliğe ilişkin değerlendirmeler Amerikan Ortopedik Ayak ve Ayak Bileği Derneği (AOFAS) skorlaması ile yapıldı.
Bulgular: Toplam 22 ayak bileğinin 21’inde (%95.4) radyolojik kaynama sağlandı. Ortalama kaynama süresi 10.3±3.5 hafta (dağılım 6.6-13.8 hafta) idi. Ortalama AOFAS ağrı skoru 8.1±10.2’den 35.0±6.3’e, fonksiyonel skoru 21.3±5.5’ten 43.4±3.8’e yükseldi (p<0.001). Koronal düzlemdeki ameliyat öncesi tibiotalar açı 6.6±5.5°’den ameliyat sonrası 2.3±2.1°’e düştü. Sagittal düzlemdeki ameliyat öncesi tibiotalar açı 17±4.9° iken ameliyat sonrası 17±4.5° idi. Ameliyat sonrası bir hastada subtalar ağrı ve bir hastada kaynamama vardı.
Sonuç: Başarılı tespit sağlaması, buna karşın vida başının iritasyon ve ağrıya neden olmaması avantajlarından dolayı ayak bileği bölgesinde başsız kompresyon vidaları kullanılması uygun bir seçenektir.

Anahtar kelimeler: Ayak bileği; artrodez; başsız kompresyon vidası

Öçgüder D A, Fırat A, Özdemir M, Tecimel O. Is the use of headless compression screws appropriate in arthroscopic ankle arthrodesis?. Joint Dis Rel Surg 2017; 28(3):171-176