Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 28 • No 2 • 2017: 137-139
« Go Back
Ulna fracture and medial meniscal tear resulting from dog-related injuries
Köpekle ilgili zedelenmelere bağlı ulna kırığı ve medial menisküs yırtığı

O. Şahap Atik, Mustafa Odluyurt, Efkan Özcan, Serkan Savlık
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

In this article, we present two middle-aged female patients with ulna fracture or medial meniscal tear resulting from dog-related injuries, which are not common. Both patients mentioned that pain started after their dogs pulled away their collar ropes strongly and suddenly. Both patients had postmenopausal osteoporosis and degenerative osteoarthritis. For this reason, ulna fracture and meniscus tear had developed with low-energy trauma resulting from dog-related injuries.

Key words: Dog-related injuries; meniscus tear; ulna fracture.

Bu yazıda, sık görülmeyen, köpekle ilgili zedelenmeler sonucu oluşmuş ulna kırığı veya medial menisküs yırtığı olan iki orta yaşlı kadın hasta sunuldu. İki hasta da, köpek tasmasının köpekleri tarafından kuvvetlice ve aniden çekilmesinden sonra ağrının başladığını ifade etti. İki hastanın postmenopozal osteoporozu ve dejeneratif osteoartriti vardı. Bu nedenle, köpekle ilgili zedelenmeler nedeniyle gelişen düşük enerjili travma ile ulna kırığı veya menisküs yırtığı oluşmuştu.

Anahtar kelimeler: Köpekle ilgili zedelenmeler; menisküs yırtığı; ulna kırığı.

Atik O Ş, Odluyurt M, Özcan E, Savlık S. Ulna fracture and medial meniscal tear resulting from dog-related injuries. Joint Dis Rel Surg 2017; 28(2):137-139