Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 28 • No 2 • 2017: 128-131
« Go Back
Neglected bilateral congenital dislocation of the patella
İhmal edilmiş doğuştan iki taraflı patella çıkığı

Mehmet Ali Tokgöz, Ali Turgay Çavuşoğlu, Tacettin Ayanoğlu, Tarık Elma, Abdurrahman Vural
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

Congenital dislocation of the patella is a disorder that presents with dysfunction in extensor mechanism. Although congenital dislocation of the patella mostly occurs in children with genetic disorders, it may also occur in totally healthy children, despite rarely. In this article, we report a 16-year-old male patient who referred to our clinic with complaints of gait disturbance, frequent falls, and muscular weakness in lower extremity. The patient had no complaints during walking, but had difficulty in running and walking up and down the stairs. It was observed that the range of motion of the knee joint was completely painless and the quadriceps muscle strength was evaluated as 3/5. An evaluation of computed tomography and magnetic resonance imaging results showed that the patella was dislocated. It became clear with magnetic resonance imaging that extensor mechanism was continuous but patellar tendon was not attached to its anatomical position. Surgical treatment was not planned because the patient did not describe any pain complaint and there was no limitation of joint movement, he could walk without support and without device and also refused to be operated. The choice of treatment should be based on the patient's preference, and pain and functional status.

Key words: Congenital dislocation of the patella; nail-patella syndrome; neglected diseases.

Doğuştan patella çıkığı, ekstansör mekanizmada işlev bozukluğu ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Doğuştan patella çıkığı sıklıkla genetik bozukluğu olan çocuklarda gelişmekle birlikte, nadir de olsa tamamen sağlıklı çocuklarda da gelişebilir. Bu yazıda; yürüme bozukluğu, sık düşme ve alt ekstremitede kas güçsüzlüğü yakınmaları ile kliniğimize başvuran 16 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Yürüme esnasında yakınması olmayan hasta koşarken ve merdiven inip çıkarken zorlanıyordu. Diz eklem hareket açıklığının tamamen ağrısız olduğu görüldü ve kuadriseps kası gücü 3/5 olarak değerlendirildi. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme sonuçları değerlendirildiğinde, patellanın çıkık olduğu görüldü. Manyetik rezonans görüntüleme ekstansör mekanizmanın devamlı olduğunu ama patellar tendonun anatomik yerine tutunmadığını ortaya koydu. Hastanın belirgin ağrı yakınması ve eklem hareket kısıtlılığı olmaması, desteksiz ve cihazsız yürüyebilmesi ve ameliyat olmayı reddetmesi nedeniyle cerrahi tedavi planlanmadı. Tedavi seçimi hastanın tercihine ve ağrı ve işlevsel durumuna dayandırılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Doğuştan patella çıkığı; tırnak-patella sendromu; ihmal edilmiş hastalıklar.

Tokgöz M A, Çavuşoğlu A T, Ayanoğlu T, Elma T, Vural A. Neglected bilateral congenital dislocation of the patella. Joint Dis Rel Surg 2017; 28(2):128-131