Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 28 • No 1 • 2017: 55-58
« Go Back
Surgical treatment of bilateral femoral stress fractures related with long-term alendronate therapy
Surgical treatment of bilateral femoral stress fractures related with long-term alendronate therapy

Ulunay Kanatlı, M. Baybars Ataoğlu, Mustafa Özer, H. Nevzat Topçu, Mehmet Çetinkaya
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

A 67-year-old female patient admitted to our outpatient clinic suffering from pain in both thighs for one year without any history of trauma. Patient was receiving alendronate therapy for five years. Physical examination revealed pain increasing with weight-bearing in both thighs with full range of hip and knee movements. Radiographs showed an area of thickened cortex of middle femoral diaphysis in both femurs, but no fracture. Bone scan showed a single area of increased uptake of radioisotope. These images were compatible with stress fractures of both femurs. Dual-energy X-ray absorptiometry revealed a T-score of -3.2 for the lumbar spine and -3.5 for the hip. Alendronate treatment was ceased. Calcium and vitamin D treatment were started. Patient was performed prophylactic surgical stabilization by titanium elastic nails in May 2009. On first day after the surgery, unsupported mobilization and weight-bearing activities were started. Upon persistence of pain on left thigh, plate fixation was performed for the nonunion in June 2012. Patient is now pain-free and able to walk with full weight-bearing without any complications.

Key words: Alendronate, femoral fracture, fracture fixation, stress fracture.

Travma öyküsü olmadan her iki uyluğunda bir yıldır devam eden ağrısı olan 67 yaşında bir kadın hasta polikliniğimize başvurdu. Hasta beş yıldır alendronat tedavisi görmekteydi. Fizik muayenede her iki uylukta ağırlık verilen aktivitelerle artan ağrı, kalça ve dizlerde tam hareket açıklığı saptandı. Röntgen filmleri her iki femur orta diyafizde kalınlaşmış korteks alanı görüldü fakat kırık yoktu. Kemik taramasında tek bir alanda artmış radyoizotop tutulumu görüldü. Bu görüntüler her iki femur stres kırığı ile uyumluydu. Çift-enerji X-ışın absorpsiyometride T-skoru bel omuru için -3.2, kalça için -3.5 bulundu. Alendronat tedavisi durduruldu. Kalsiyum ve D vitamini tedavisi başlandı. Hastaya Mayıs 2009’da titanyum elastik çivi ile profilaktik cerrahi tespit uygulandı. Cerrahi sonrası birinci günde desteksiz mobilizasyon ve tam ağırlık verilen aktivitelere başlandı. Sol uylukta ağrının devam etmesi üzerine Haziran 2012’de kaynamama için plak ile fiksasyon uygulandı. Hasta şu anda ağrısızdır ve tam ağırlık ile komplikasyonsuz yürüyebilmektedir.

Anahtar kelimeler: Alendronat, femur kırığı, kırık tespiti, stres kırığı.

Kanatlı U, Ataoğlu M B, Özer M, Topçu H N, Çetinkaya M. Surgical treatment of bilateral femoral stress fractures related with long-term alendronate therapy. Joint Dis Rel Surg 2017; 28(1):55-58