Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 28 • No 1 • 2017: 50-54
« Go Back
Nefrektomi ve insizyonel herni cerrahisi sonrası gelişen gluteal kompartman sendromu
Gluteal compartment syndrome developing after nephrectomy and incisional hernia surgery

Mustafa Karakaplan, Gökay Görmeli, Mehmet Fatih Korkmaz, Emre Ergen
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Gluteal kompartman sendromu sıklıkla tanısındaki gecikme nedeni ile ciddi sekellere, sepsis, böbrek yetmezliği hatta ölüme neden olabilen, oldukça nadir görülen bir sendromdur. İskemiye bağlı komplikasyonların önlenebilmesi açısından erken tanı konulması önemlidir. Bu yazıda lateral dekübit pozisyonunda insizyonel herni ve nefrektomi cerrahisi sonrası gluteal kompartman sendromu gelişen 56 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Fasyotomi sonrası gelişen gluteal kas yetersizliği ile Trendelenburg yürüyüşü iki yıl içerisinde düzeldi.

Anahtar kelimeler: Gluteal kompartman sendromu; nefrektomi; böbrek yetmezliği.

Gluteal compartment syndrome is a rather rare syndrome often leading to severe sequelae, sepsis, renal failure, and even death due to delayed diagnosis. Establishing early diagnosis is essential to prevent complications associated with ischemia. In this article, we report a 56-year-old male patient who developed gluteal compartment syndrome after incisional hernia and nephrectomy surgery in lateral decubitus position. Gluteal muscle insufficiency developing after fasciotomy and Trendelenburg gait improved within two years.

Key words: Gluteal compartment syndrome; nephrectomy; renal failure.

Karakaplan M, Görmeli G, Korkmaz M F, Ergen E. Gluteal compartment syndrome developing after nephrectomy and incisional hernia surgery. Joint Dis Rel Surg 2017; 28(1):50-54