Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 28 • No 1 • 2017: 46-49
« Go Back
Localized pigmented villonodular synovitis in a child knee
Bir çocuk dizinde lokalize pigmente villonodüler sinovit

O. Şahap Atik1, Hasan Hüseyin Bozkurt1, Efkan Özcan1, Batuhan Bahadır1, Murat Uçar2, Betül Öğüt3, Leyla Memiş3
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

2Department of Radiology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

3Department of Pathology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

Pigmented villonodular synovitis is a benign proliferative tumor of the synovium. It is very rare, and most cases occur in the knee joint. In this article, we report a case of localized pigmented villonodular synovitis in the knee joint of a 14-yearold boy. This condition is rare in the knees of the children. We preferred to remove the tumor with arthrotomy instead of arthroscopy for two reasons: (i) the patient was obese, (ii) we thought that recurrence risk was high after arthrotomy.

Key words: Child; knee joint; localized pigmented villonodular synovitis.

Pigmente villonodüler sinovit sinovyumun iyi huylu proliferatif tümörüdür. Çok nadirdir ve olguların çoğu diz ekleminde oluşur. Bu yazıda, 14 yaşında bir erkek çocuğun diz ekleminde lokalize pigmente villonodüler sinovit olgusu sunuldu. Bu durum çocukların dizlerinde nadirdir. Tümörü artroskopi yerine artrotomi ile çıkarmayı iki nedenle tercih ettik: (i) hasta obez idi, (ii) artrotomi sonrası rekürens riskinin yüksek olduğu düşünüldü.

Anahtar kelimeler: Çocuk; diz eklemi; lokalize pigmente villonodüler sinovit.

Atik O Ş, Bozkurt H H, Özcan E, Bahadır B, Uçar M, Öğüt B, Memiş L. Localized pigmented villonodular synovitis in a child knee. Joint Dis Rel Surg 2017; 28(1):46-49